Jupiter and moons Europe, Ganymede, Callisto / Jowisz i księżyce Europa, Ganimedes, KalistosteemCreated with Sketch.

in sp-group •  4 months ago 


[ENG] Hello tonight, I caught my attention with a brightly glowing object. According to #skysafri, it was probably Jupiter. I pulled out my hybrid tripod and packed my 400mm lens with a folding tube and tried to photograph the object as best as I could. The picture shows a set of 4 spots, which are probably a planet and 3 moons, ie Europa Ganymede and Callisto. I have not pulled out more of my equipment, but I am still happy that I managed to capture the planet and the moons at all.


[PL] Witam dziś w nocy moją uwagę przykuł jasno świecący obiekt. Wedle aplikacji #skysafri prawdopodobnie był to Jowisz. Wyciągnąłem swój hyboczący się statyw zapakowałem swój obiektyw 400mm z składającym się tubusem i starałem się sfotografować obiekt najlepiej jak się dało. Na zdjęciu zarejestrował się układ 4 plam, które prawdopodobnie są planetą i 3 księżycami tj. Europa Ganimedes i Kalisto. Więcej z mojego sprzętu nie wyciągnąłem, ale i tak jestem zadowolony, że udało mi się w ogóle uchwycić ten układ planety i księżyców.


[ENG] You can find more about the planet and the moon in the links:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jowisz_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_(księżyc)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ganimedes_(księżyc)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kallisto_(księżyc)

[PL] Więcej o planecie i księżyca znajdziesz w linkach:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jowisz_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_(księżyc)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ganimedes_(księżyc)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kallisto_(księżyc)


Jupiter.jpg


[ENG] If you like my work, you can support me so that I can create even more valuable publications. Just press upvot, but I will also be grateful for all other forms of support:

[PL] Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć bym mógł tworzyć jeszcze wartościowsze publikacje. Wystarczy wcisnąć upvot, ale wdzięczny będę również za wszelkie inne formy wsparcia:

Bitcoin
BTC.png
ADRES: 34XuU9zxFxnTX1xrHpGTFY2erHjQCWBC7F

Litecoin
LTC.png
ADRES: LSJWpNAfVZ6btkWVJVjwwuCNuZxHhCLYXh

Etherum
ETH.png
ADRES: 0x7108a1873cf191608c63d270afa20fe9585282bf

Lisk
chart.png
ADRES: 2640670408996808454L


Daj lajka.gif

[ENG] You can also find my works at:

[PL] Moje prace znajdziesz również na:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png

[ENG] All photos and texts published in this post are copyrighted works within the meaning of the Copyright Act, and their use, copying and publishing as your own is prohibited

[PL] Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście są autorskimi pracami w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystanie, kopiowanie i publikowanie jako własne jest zabronione

logo.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!