A photo report from the PGG KWK Ruda rescue operation on October 3, 2019 /// Fotoreportaż z akcji ratowniczej PGG KWK Ruda w dniu 03.10.2019r.asteemCreated with Sketch.

in #sp-group2 years ago

[ENG] Photo report from the great tragedy !!!

[PL] Fotoreportaż z wielkiej tragedii !!![ENG] A heavy slump led to a tragedy in PGG KWK Ruda Bielszowice, in which 1 miner gave his life and 16 others broke about death. The lives of these 17 families will never be the same as before this terrible tragedy :(

[PL] Silne tąpnięcie doprowadziło do tragedii w PGG KWK Ruda Bielszowice, w której życie oddał 1 górnik a 16 pozostałych otarło się o śmierć. Życie tych 17 rodzin, już nigdy nie będzie takie same jak przed tą straszną tragedią :(


[ENG] View of one of the KWK Ruda shafts

[PL] Widok na jeden z szybów KWK Ruda.

KRWK0000m.jpg


[ENG] View of a part of the KWK Ruda mine.

[PL] Widok na część kopalni KWK Ruda.

KRWK0001m.jpg


[ENG] Media representatives report live events.

[PL] Przedstawiciele mediów relacjonują wydarzenia na żywo


KRWK0002m.jpg


[ENG] View of the shaft near Wygoda where the accident took place and where the rescue operation was carried out.

[PL] Widok na okolice szybu na Wygodzie gdzie doszło do wypadku i gdzie prowadzona była akcja ratownicza.


KRWK0003m.jpg


[ENG] Firefighters and paramedics carry the injured miner to the LPR helicopter.

[PL]Strażacy i ratownicy medyczni wynoszą poszkodowanego górnika do śmigłowca LPR.


KRWK0004m.jpg


[ENG] Departure of the LPR helicopter with the injured miner and loading of the second injured miner to the second LPR helicopter.

[PL] Odlot śmigłowca LPR z poszkodowanym górnikiem oraz załadunek drugiego poszkodowanego górnika do drugiego śmigłowca LPR.


KRWK0005m.jpg


[ENG] Loading the injured miner into the LPR helicopter.

[PL] Załadunek poszkodowanego górnika do śmigłowca LPR.


KRWK0006m.jpg


[ENG] A helicopter with a wounded miner flies away from the shaft at Wygod to the hospital.

[PL] Śmigłowiec z rannym górnikiem odlatuje z szybu na Wygodzie do szpitala.


KRWK0007m.jpg


[ENG] Firefighters bring one of the miners injured to the LPR.

[PL] Strażacy wynoszą do LPR jednego z poszkodowanych w wypadku górników.


KRWK0008m.jpg


[ENG] Injured miner on board LPR.

[PL] Poszkodowany górnik na pokładzie LPR.


KRWK0009m.jpg


[ENG] Comfort shaft, in the vicinity of which the accident occurred and with the help of which the rescue operation was carried out.

[PL] Szyb wygoda, w okolicy którego doszło do wypadku oraz za pomocą, którego prowadzono akcję ratunkową.


KRWK0010m.jpg

[ENG] Author: Krzysztof Mrozek

[PL] Autor: Krzysztof Mrozek

[ENG] Equipment: Nikon D7000 + Cokina 100-400 /// Tamron 17--50 2.8 // YN968n

[PL] Sprzęt: Nikon D7000 + Cokina 100-400 /// Tamron 17--50 2.8 // YN968n


[ENG] If you like my work, you can support me so that I can create even more valuable publications. Just press upvot, but I will also be grateful for all other forms of support:

[PL] Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć bym mógł tworzyć jeszcze wartościowsze publikacje. Wystarczy wcisnąć upvot, ale wdzięczny będę również za wszelkie inne formy wsparcia:

Bitcoin
BTC.png
ADRES: 34XuU9zxFxnTX1xrHpGTFY2erHjQCWBC7F

Litecoin
LTC.png
ADRES: LSJWpNAfVZ6btkWVJVjwwuCNuZxHhCLYXh

Etherum
ETH.png
ADRES: 0x7108a1873cf191608c63d270afa20fe9585282bf

Lisk
chart.png
ADRES: 2640670408996808454L


Daj lajka.gif

[ENG] You can also find my works at:

[PL] Moje prace znajdziesz również na:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png

[ENG] All photos and texts published in this post are copyrighted works within the meaning of the Copyright Act, and their use, copying and publishing as your own is prohibited

[PL] Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście są autorskimi pracami w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystanie, kopiowanie i publikowanie jako własne jest zabronione

logo.jpg

Sort:  

Świetna relacja, szkoda że musi być z kopalni a nie na przykład z jakiej ciekawej imprezy. Szkoda ludzi. Ech..

No niestety w moich środowiskach ostatnio same dramaty, pierw wypadek i śmierć na kopalni dzisiaj wybuch i śmierć przy neutralizacji niewypałów które wypaliły :(