RE: Wizjer reaktywacja #120 [polish content review]

You are viewing a single comment's thread from:

Wizjer reaktywacja #120 [polish content review]

in sp-group •  last month 

Dokładnie i dobrze że to się zmieni..

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Być może. Jeśli nie, to skończy się na tym, że większość zwieje w posty anglojęzyczne albo przestanie pisać. Pozostanie tylko kółeczko wzajemnej adoracji jedynie słusznej linii partii. I ci z najtwardszymi dupami.

·

Jak mówią kto się śmieje ten się śmieje ostatni:)

·
·