Sfokusowani #6 [PL/ENG]

in sp-group •  6 months ago  (edited)

lens-3046269_1280.jpg

Witajcie!
Z tej strony @julietlucy
Przychodzę do Was dziś z:

 • wynikami Sfokusowanych#4;
 • podsumowaniem Sfokusowanych#5;
 • tematem Sfokusowanych#6.

Zapraszamy!!


Zwycięzcami konkursu Sfokusowani#4 są:

 1. @browery i @anetta
 2. @smazur-foto
 3. @pignys @gonia i @yellowmode

Gratulujemy!


Zakończył się etap pierwszy konkursu Sfokusowani #5:

W piątej edycji naszego konkusu udział w zabawie wzięło 8 osób. Spacerujący steemianie jak zwykle podzielili się z nami różnorodnymi pracami w zakresie tego tematu. Zapraszamy wszystkim do zapoznania się z pracami naszych Sfokusowanych.

Dziękuję wszystkim za udział i do zobaczenia w następnych edycjach!


Serdecznie dziękuje sponsorom czyli sobie.


Głosowanie na uczestników piątej edycji jest tutaj i trwa ono do niedzieli do momentu ukazania się Niedzielnika.


Temat szóstej edycji konkursu to: zabawa.

Kolejny bardzo łatwy temat. Mam jednak nadzieje, że tak jak dotychczas prace prezentowane przez uczestników będą wynikiem szerokiej interpretacji tego banalnego tematu.


ZASADY:

Post zgłoszeniowy powinien zawierać w tytule słowo „Sfokusowani”. W poście macie za zadanie umieścić niepublikowane wcześniej zdjęcie inspirowane tematem. Zdjęcie powinno zawierać dopisek gdzie, kiedy i czym było zrobione oraz krótki opis. Jedno zdjęcie na jednego autora. Publikacja musi zawierać tagi: #sfokusowani oraz #pl-fotografia. Zdjęcie musi zostać podlinkowane pod postem aktualnej zabawy. Prace możemy zgłaszać od momentu ukazania się poniedziałkowego postu z tematem do niedzieli do ukazania się Niedzielnika, pod którym prosimy steemian o głosowanie.

Dziękujemy!!

Chętnych sponsorów prosimy o komentarze pod tym postem lub kontakt na naszym kanale discord: https://discord.gg/rcvWrAD Lista sponsorów będzie aktualizowana na bieżąco.
Przelewy na konkurs dokonujcie na konto @julietlucy!!

Ja- @julietlucy będę publikowała zdjęcia w zabawie, ale nie można oddawać na mnie głosów.

Pstrykajcie i dołączajcie do zabawy!
ang.png

Welcome!

It's me- @julietlucy
I'm coming to you today with:

 • the results of the Focused#4;
 • summary of the Focused#5;
 • The theme of the Focused#6.

Enjoy!


The winners of the Focused#4 are:

 1. @browery i @anetta
 2. @smazur-foto
 3. @pignys @gonia i @yellowmode

Congratulations!!


The first stage of the Focused #5 competition has come to an end:

Thank you all for joining us and see you in the next editions!


The vote for the participants of the 5th edition is here and lasts until Sunday, when "Niedzielnik" is published.


The theme of the 6th edition of the competition is: a FUN.


RULES:
Entry post should contain the word "Focused" in the title. In the post, you have to post place a previously unpublished picture inspired by the theme. The photo should contain a note where, when and what it was taken and a short description. One photo per author. The publication must contain tags: #sfokusowani. The photo must be linked to the post of the current game. Applications must be submitted from the time of Monday's posting with the theme to Sunday until "Niedzielnik" publication, under which we ask Steemian to vote.

Thank you!

If you are interested in sponsors, please comment on this post or contact us on our discord channel: https://discord.gg/rcvWrAD The list of sponsors will be updated on a regular basis.
Transfers to the contest should be made to @julietlucy!

I- @julietlucy will publish photos in the contest, but you can't vote for me.

Take a shot and join the competition!Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: