Wizjer reaktywacja #121 [polish content review]

in sp-group •  2 months ago  (edited)

wizjer.jpg

Witajcie

Przychodzimy do was dziś z małą porcją godnych uwagi postów z wczorajszego dnia. Wszystkie perełki wyłapane przez naszych kuratorów są publikowane w specjalnie do tego przeznaczonym pokoju na discordzie sp-group. Robimy tak by ci z nas którzy nie mieli szczęścia na nie trafić mogli jednym kliknięciem to naprawić. Nie jesteśmy samolubni, więc naszymi zdobyczami chętnie podzielimy się również i z wami.

2. przegląd.jpg

@sp-group-upWizjer reaktywacja #120 [polish content review]


wizjer.jpg


"Koniecznie zajrzyjcie do tych postów. Oceńcie sami czy są warte waszego głosu. A może temat was zainteresuje i postanowicie podjąć dyskusje w komentarzach?"


@sp-group-up po raz kolejny przychodzi do nas z tekstami wybranymi przez @julietlucy. Posypały się flagi a nawet oskarżenia jako by jedyna redaktorka "Wizjera" miała byc złośliwą osobą. Co takiego zrobiła użytkowniczka, że została tak potraktowana? Zapraszamy zarówno do tekstu jak i sekcji komentarzy.

3. przerywnik.jpg

@julietlucyNiemodni projektanci


1.jpg


"Oni chcą swoje złe cechy przerzucić na Ciebie. Widzą w Tobie swoje złe cechy. Zarzucają Ci przeklinanie gdy sami rzucają kurwami. Oskarżają Cię o zabójstwo gdy sami mają krew na rękach."


@julietlucy przedstawia nam bardzo ciekawy termin psychologiczny, z którym bez wątpienia powinien zapoznać się każdy z nas. Dotyczy on pewnych bardzo negatywnych zachowań ludzkich spotykanych przez nas na prawdę bardo często. Zapraszamy zarówno do tekstu jak i sekcji komentarzy.

3. przerywnik.jpg

@nieidealna.mamaKaucja za plastikowe butelki wkrótce może stać się faktem w Polsce - W końcu :)


2.jpg


"W Niemczech funkcjonuje to już od kilkunastu (?) lat. W niemalże każdym markecie, przy samym wejściu spotkamy automaty, w których możemy oddać butelki."

@nieidealna.mama informuje nas, że w Polsce za sześć lat będziemy mieć kaucje za plastikowe butelki, a w Niemczech mają już dawno.

3. przerywnik.jpg

To wszystko na dziś.

Koniecznie zajrzyjcie do tych postów. Oceńcie sami czy są warte waszego głosu. A może temat was zainteresuje i postanowicie podjąć dyskusje w komentarzach?

3. przerywnik.jpg

Wizjer

Wizjer to projekt sp-group, który działał na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku.
Został reaktywowany i odświeżony by promować i wspierać dobre treści.


3. przerywnik.jpg

@sp-group-up

Konto @sp-group-up jest projektem @sp-group, powstało w celu wspierania najlepszych treści na Steem. Konto opiera się na dobrowolnych delegacjach całej społeczności zgromadzonej wokół Blockchain STEEM oraz na zyskach generowanych przez @sp-group.

Obecni delegaci to:

@michalx2008x (1,900.320 SP)
@sp-group (459.101 SP)


3. przerywnik.jpg


Grupa: SteemPower
Admini: @andzi76 | @michalx2008x | @pibyk
Team: @andzi76 | @czaszi | @julietlucy | @michalx2008x | @pdj85coexist | @pibyk | @suchy |@strefanetu | @wadera
TAG: #sp-group

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

4.urf.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Aż taka lipa jest z postami? Bo w sumie nie przeglądałem wczoraj #polish.

Posted using Partiko Android

·

Lipa z postami na polish? Nigdy w życiu.

Szalona 😆

·

:D

Congratulations @sp-group-up! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 50 replies. Your next target is to reach 100 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!