You are viewing a single comment's thread from:

RE: ZAGADKI MUZYCZNE #26

in #sp-group2 years ago

Odpowiedź 1. Oczywiście kultowe Smoke on the Water w wykonaniu Deep Purple, o którym @bartheek powiedział właściwie wszystko. Zainspirowane pożarem, który miał miejsce w kasynie w Montreux podczas koncertu Franka Zappy. Muzycy Purpurowych byli obecni jako widownia na tym koncercie, a do Szwajcarii przyjechali zarejestrować materiał na album Machine Head korzystając z mobilnego studia samych Rolling Stonesów. Życie dopisało im jeszcze jeden utwór do albumu, który (o ironio!) stał się największym przebojem. Zamiast linku do piosenki podrzucam ciekawe wypowiedzi muzyków właśnie o powstawaniu tego hitu:

Odpowiedź 2. Tutaj też mogę powtórzyć za @agullax Brathanki i Czerwone Korale.

Odpowiedź 3. Ostatnie sierpniowe "upały", które nawiedzają nasz kraj w tym tygodniu i następnym powodują skojarzenia z Afryką, stąd nie może być inaczej - Toto i Africa, wersja z Łodzi ode mnie:

Przy okazji, ależ te bębny Simona Phillipsa w Łodzi brzmiały.

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 54140.94
ETH 4025.83
BNB 579.07
SBD 7.11