EN: A white teddy bear watches sunrise PL: Biały miś ogląda wschód słońca. Sfokusowani w pracy 😜

in sp-group •  5 months ago 

EN: Hello Dear Friends
PL: Witajcie drodzy przyjaciele.


PL: Praca stop, gdy za oknem takie widoki.
EN: Stop work when there are such views outside the window

IMG_20190301_070510_1.jpgEN: Thank you for watching PL: Dziękuję za obejrzenie

QmSKDsx3naDNpsy1hjQxZrCNMKeYyPSvrzXXddBsJzNrtt.png

EN: Author PL: Autor- @michalx2008x
EN: Camera PL: Aparat- Blackview 9500 PRO
EN: Location PL: Lokalizacja- Denmark


horse-2573655_640.png
@michalx2008x

PL:"Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie"
EN:"Be the change you want to see in the world"
divider-36856_1280.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Super widok z tego pomieszczenia!

@boldel dzięki :)

Tez bym nie pracowała mając taki view 😍

Nawet te brudne szyby nie są w stanie zepsuć tego widoku 😉😂

Te wyglądają na czyste - wiec nie wiem, które brudne szyby masz na myśli ;p

Posted using Partiko iOS

Hmmmm....
To może w takim razie szyby są jednak czyste, a ja mam brudne myśli 😜😂

Bardzo pomysłowe zdjęcie! :D

Dziękuje 😁