RE: Wizjer reaktywacja #120 [polish content review]

You are viewing a single comment's thread from:

Wizjer reaktywacja #120 [polish content review]

in sp-group •  last month

@nero12 został podpięty do @diosbot miesiące temu. Wszystkie ruchy pokrywają się z diosbotem, więc za flagę odpowiada @nieidealna.mama (poprzez wise) @diosbot->@nero12, a za pajacowanie na koncie @nero12 @fervi, który ma klucze do posting konta @nero12.

Ten fakt, myślę, jest wielu osobą znany, więc nie wiem skąd ten pomysł u @fervi. Przeczytałem ten komentarz przed pójściem spać i długo mi nie pozwalał zasnąć ze złości, dlatego zapytałem się z rana o zgodę na wypowiadanie się w jego imieniu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!