Sort:  

O tak ciężko, jak powracają wspomnienia te, które byśmy nie chcieli wspominać. Musimy lubić to, co wdanej chwili mamy, bo czas ucieka i pozostanie tylko etap życia, gdzie wszyscy zaczną wokół nas odchodzić. A my nie będziemy tak sprawni młodzi optymistycznie spoglądać na przyszłość, bo jesteśmy już u końca tej drogi. Pozostaną wspomnienia smutek żal obolałe kości modlitwa o cofnięcie czasu lub zakończenie. Ale to jeszcze nie teraz :)

Czas leczy rany. Wszystko z czasem jakoś się układa ;-)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28108.59
ETH 1798.17
USDT 1.00
SBD 2.90