...

in sp-group •  7 months ago  (edited)

...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

O tak ciężko, jak powracają wspomnienia te, które byśmy nie chcieli wspominać. Musimy lubić to, co wdanej chwili mamy, bo czas ucieka i pozostanie tylko etap życia, gdzie wszyscy zaczną wokół nas odchodzić. A my nie będziemy tak sprawni młodzi optymistycznie spoglądać na przyszłość, bo jesteśmy już u końca tej drogi. Pozostaną wspomnienia smutek żal obolałe kości modlitwa o cofnięcie czasu lub zakończenie. Ale to jeszcze nie teraz :)

Czas leczy rany. Wszystko z czasem jakoś się układa ;-)