...

in sp-group •  last year  (edited)

...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@dyzia, szczerze, przy takiej mamie to szacun, że wyszłaś na ludzi.

Gratuluję!!!

Twój post został zakwalifikowany i opublikowany w dzisiejszym wydaniu @codziennik (nowej inicjatywy wspierającej polską społeczność). Dodatkowo Twój post weźmie również udział w cotygodniowym niedzielnym konkursie.

Pozdrawiam
@baro89

Dzięki.

@dyzia powinnaś zapoznać się z treścią art 238 kk i złożyć doniesienie.
Wg mnie w takim przypadku doszło również do naruszenia twoich dóbr osobistych.

Z mojego doświadczenia, brak reakcji na takie działania powoduje tylko poczucie bezkarności i prowadzi do dalszej eskalacji.

Po latach to wiem, wtedy tylko wkurw mnie łapał.

Ślązak? :>

Kiedy policaje zawijają z chaty zasada jest prosta, do niczego się nie przyznaje, odmowa składania wyjaśnień i wniosek o wgląd w materiał dowodowy + obecność adwokata i ani słowa więcej. W sumie to już więcej nie mogą zrobić. Przerabiałem zawijkę z domu o 6 rano i wiem jak to działa.

kochana wspominałaś czasem o relacji z mamą, ale nie myślałam, że to aż tak..

nie mi oceniać, ale nigdy nie wiadomo co jeszcze przyszłość przyniesie.
choć dla mnie to niewyobrażalne, to wiem, że czasem ktoś zadaje ranę, bo sam dźwiga coś ciężkiego; czasem to zrozumie.
jesteś mądra dziewczynka, sama to wiesz. jesteś ponad to, masz swoje życie z dystansem do patologii, bo musisz dbać o siebie.
ale nie przekreślajmy jej jeszcze.

wiem, że nie na temat. ech.