...

in sp-group •  9 months ago  (edited)

...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ale fajowo! :) Super sprawa, ja mam na widoku cały czas pocztówkę z Malezji od foodiniaka :)

Piękny gest ze strony @suchy i Moniś i piękny post z twojej strony @dyzia. Dziękuję, że się tym z nami podzieliłaś, choć mnie sprawa nie dotyczy to serduszko się cieszy ;)
PS 1 Mój Leon też nie lubi deszczu, jeżeli z nim nie wyjdę to cały dzień potrafi nie siusiać :D
PS 2 Po raz czwarty(?) ja się ciebie pytam "co na to lekarz"?
Hehe :D

Piękny post! Jesteśmy mega szczęśliwi, że wywolalismy tyle radości! Do usług :)

Congratulations @dyzia! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dyzia! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!