Nowa funkcja w Instagram

in #socialmedia3 years ago

Zajmuję się#socialmedia i widzę newsa że na #Instagram pojawiła się nowa funkcja - będzie możliwość uruchomienia wspomnień co się działo kilka lat temu :)

Prawdopodobnie będzie to działało na podobnych zasadach jak na #Facebook.
Wrzucać tutaj takie newsy ?

#rafalpiotrowski

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23944.06
ETH 1853.40
USDT 1.00
SBD 3.28