TAK dla regulaminu znaczy NIE dla regulaminu ?

in slimaczyzm •  2 years ago 

Nawiązanie do postu @marszum
NIE dla regulaminu oznacza TAK dla regulaminu-błędne myślenie użytkowników?

Zgodnie z duchem Ślimaczyzmu proponuję zrobić regulamin z jednym punktem.

  1. Wszystko wolno!

Jest jeszcze drugie rozwiązanie w duchu Ślimaczyzmu tworzyć ten regulamin bardzo,bardzo wolno.

slimaczyzm_obrazy_slimaki_swiete_5 (1).jpg
ikonę stworzyła Anastasiia @linear.stories

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Czyli wychodzi na to, że NIE dla regulaminu, to tak dla regulaminu? XD Ale na twoich zasadach, czyli wszystko wolno. A jakby ktoś robił szybko, to już nie wolno? Czy jak, bo już się pogubiłem jak piszę :)

Wszystko się zgadza, bo wolno też szybko :D
Każdy sobie sam ustala, co mu wolno i jak wolno.

Jak wolno, jak nie wolno 😝

Congratulations @wszystko-wolno! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!