Përshëndetje të gjithë Shqiptarëve

in #shqip5 years ago (edited)

Një përshëndetje për të gjithë shqiptarët që përdorin steemit.

idea e këti postimi është për ta bëre më të lehtë që të gjejmë dhe ta ndihmojme njëri-tjetrin.

Nëqoftëse flet shqip lër nje koment, që shqip-folesit e tjerë ta shohin.

Mund te përdorni #shqip kur të postoni në shqip apo dicka në lidhje me Shqipërine.

le të mblidhemi te gjithë sëbashku

Sic ka thënë Andon Zako Çajupi

Shqipëtar, mos rri, po duku,. shqiptar!.

Sort:  

Ku jeni Fshehur ?

We need to support each other. I think it would be beneficial for all of us :D

Good to have you here, i will type in english because its easier for me. But i can read it easier than writing it.. and i speak it of coarse!

Pershendetje Shqiperia :) :)

Pershendetje te gjithve!!! Se dija nqs Steemit ishte popular ne Shqiperi. Gezohem qe ka edhe shqiptar te tjere sepse po I them gjith families time

Pershendetje 🇦🇱🇦🇱🇦🇱

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29215.19
ETH 1848.95
USDT 1.00
SBD 2.51