Sort:  

Hajde gezuar!

Gezuar edhe ti @shqip; po ku kishe humbur. ke plot shqiptar the tjer ketu tani. Shif tek @albanian4life @tironse @ed-hallulli etj. Ka plot por duhet te sjellim edhe ca te tjer ta bejm kuq e zi ket Steemit :)

Flm per komentin. Shume I zene me Pune sme ka dal kohe te jem shume aktiv Ne steemit. Ajo eshte ideja te mblidhemi te gjithe bashke. Steemit kuq e zi shume shpejt. Ja kalofsh mire

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29215.19
ETH 1848.95
USDT 1.00
SBD 2.51