Shopin ile Geleceğin Alışverişi

in #shoping6 years ago

Buraya makale yazılacak
Shopin Vizyonu

Shopin, daha önce görülmemiş bir alışveriş deneyimi için perakendecileri ve müşterilerini kişiselleştirilmiş veri zekasıyla birleştiriyor. Perakendecilerin birlikte çalışarak daha güçlü hale geldikleri ve alışveriş yapanlar, sahip oldukları, kontrol ettikleri ve paylaşabilecekleri verilere dayanarak ödüllendirildikleri daha sürdürülebilir bir perakende ekonomisi yaratıyoruz.

Perakende sektörünü, işlemsel dönüşümleri artırmak için yeni bir veri ekonomisi ile canlandırın.

Satın alma geçmişini, stilini, tercihini ve fiyatlandırmasını tam olarak göz önünde bulundurarak müşterileri daha iyi anlayın.

Müşterilerine, cryptocurrency aracılığıyla verilere erişim için adil değer değişimi.

Sürekli ve sürdürülebilir büyüme için Ethereum topluluğuna geri verin.

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.14
JST 0.041
BTC 67433.93
ETH 3699.51
USDT 1.00
SBD 4.94