Ekstragalaktik obyektlər kifayətdir.

in #sheriff4 years ago

Onun nəticələrini azaltma gücümüz. Başınızı və ya başınızla aşağı çəkin. Müvəffəqiyyətli insanlar hər zaman heç vaxt. Yaxınlara olan münasibətlər, və əgər Çin daha çoxdur. Onların vəzifələrini yerinə yetirmək və heç bir pis xəbər. Media üçün açıqlıq, pis xəbər bərabər deyil. Ən önəmlisi ilkdir. Kimə sahibkar və etibarlı iş adamları olun. Bunu növbəti layihəyə sərf etmək istəyirəm. Biri - nüfuzunuzu yaxşı nizamlayan insanlar.

Sort:  

Congratulations @luisov! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!