RE: Strajk nauczycieli: Celem destabilizacja kraju i zamach stanu?

You are viewing a single comment's thread from:

Strajk nauczycieli: Celem destabilizacja kraju i zamach stanu?

in share2steem •  2 months ago 

Mamy egzaminy gimnazjalne, matury itd. Po ich wynikach można zweryfikować umiejętności nauczycieli.
Przytoczony informatyk nie pracuje w sektorze publicznym tylko na wolnym rynku i ma się bardzo dobrze. Podobnie nauczyciele szkół prywatnych. To bardzo dziwne, że tylko zawody będące na garnuszku państwa zarabiają słabo.

Kolejna sprawa, jeśli porównasz nauczycieli do pielęgniarek to się okaże, że wcale tak źle nie mają - komunistyczna karta nauczyciela, wakacje no i pamiętajmy, że nauczyciele, to 40h nie pracują.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!