Sfokusowani na mojówce/Chill on the yard

in sfokusowani •  2 months ago 

Do kolejnej edycji konkursu - Sfokusowani, przesyłam zdjęcie wykonane na pikniku majowym - w ogródku za domem :)
Było wszystko co być powinno - ognisko, gwiazdy i kilka innych atrakcji :))

Zdjęcie wykonane Canon 5D III

majowka.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Resteemed!

Magiczne zdjęcie! Klimat na żywo musiał być jeszcze piękniejszy.

Congratulations @yellowmode!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade for newcomers in the following category:

  • Upvotes - Ranked 5 with 382 upvotes

I also upvoted your post to increase its reward
If you like my work to promote newcomers and give them more visibility on the Steem blockchain, consider to vote for my witness!