Birth, Life and Death of a Star (English/Turkish)

in science •  9 months ago

A few years ago, I became interested in astronomy. I was surprised when I realized how dynamic space is and how diverse the celestial bodies are. I'm particularly interested in the stars. The stars that don't look very different from each other when viewed from the naked eye have very different life stories.

In this article, I will try to give you information about how stars are born and evolve and what they turn into after they die.

There are many life events of stars that I will try to summarize below, such as nebula formation, star birth, star main sequence, and death.

NEBULA

A nebula can be described as a kind of cloud consisting of hydrogen and dust in space. The nebula is the birthplace of the stars. There are different types of nebula. Emission clouds like the Orion Nebula are bright because they are illuminated by the stars formed within them. In a reflection nebula, starlight is reflected in the dust particles inside the Nebula. Dark clouds are dense molecular hydrogen clouds that partially or entirely absorb the light of the stars behind them. The planetary nebula is the outer layers of a star that is lost by turning from a red giant to a white dwarf.

STAR

A star is a brilliant gas sphere that produces its own heat and light through nuclear reactions. They are born from clouds and are mostly composed of hydrogen and helium gas. Surface temperatures range from 2000 ℃ to 30,000 °C, and their colors range from Red to blue to white. The brightest stars are 100 times brighter than the sun and emit light as many as millions of suns. All the stars we see with the naked eye in the sky are bigger or brighter than the sun.

The least bright stars are red dwarfs, emitting less light than a thousandth of the brightness of the sun.

The smallest possible mass for a star is about 8% of the sun; otherwise nuclear reactions will not occur due to gravity. Objects that are less than critical mass shine less and are called a Brown dwarf or a massive planet.

Towards the end of his life, a star like the sun becomes a red giant before losing its outer layers and finally, it becomes a white dwarf.

RED GIANT

Red giants are large and bright stars with a relatively warm surface. They occur in the final stages of the evolution of a star, because the hydrogen fuel in the center of the Star is depleted. The diameter of the Red Giants is 10 to 100 times that of the sun. Although the surface temperature is lower than the sun (about 2000-3000℃), they are very bright because they are very large.

Big red giants are often called supergiants. These stars have diameters up to 1000 times the size of the sun, and often emit 1,000 times more light than the sun.

YELLOW DWARF

It is the name given to the star class in which the sun is located. Yellow Dwarfs are also called G dwarfs. They have 0.84 to 1.15 times the mass of the sun. Surface temperatures range from 5027 to 5727 degrees Celsius. Like other medium-sized stars, they convert hydrogen and helium into energy through nuclear fusion. Yellow dwarfs account for 7.6% of all the stars.

RED DWARF

They are relatively warm, pale and small stars, with a size of about a tenth of the mass of the sun. 70% of the stars in the Universe are red dwarfs. Because they burn very slowly, it is estimated that they can have a lifespan of 100 billion years.

Our universe is 13.7 billion years old. It is estimated that the sun will last in 5 billion years. When the sun and its relatively large stars are extinguished, it is speculated that humanity may migrate to a planet orbiting a red dwarf that has an enormous lifespan.

WHITE DWARF

This is the last stage in the life cycle of a very small, warm Star, a star like the sun. White dwarfs have a mass similar to the sun, but only 1% of the diameter of the sun has an anchor. (Approximately The diameter of the earth). The surface temperature of a white dwarf is 8000℃ or more, but because they are smaller than the sun, their overall brightness is less than 1% of the sun.

White dwarfs are remnants of stars that have used nuclear energy sources. The white dwarf is composed of concentrated matter due to gravity effects. A spoonful of white dwarf mass weighs a few tons. White dwarfs will cool and fade in a few billion years.

SUPERNOVA

A star explodes to achieve the brightness of the 100 million sun for a short period of time during its death, illuminating almost the entire Galaxy. There are two types of supernovas:

Type I supernova occur in binary star systems where gas from a star joins with a white dwarf and causes an explosion.

Type II supernova occur as a result of internal nuclear reactions at the end of the lives of stars ten times or greater than the sun. These explosions leave neutron stars and black holes behind. Supernovas are thought to be the primary source of heavier elements than hydrogen and helium.

NEUTRON STAR

These stars are mainly composed of neutrons and are produced when a supernova explodes. The explosion forces protons and electrons to combine to create a neutron star. Neutron stars are very dense. Typical neutron stars have three times more mass than the sun but are only 20 km away. If the mass of the neutron star is more massive, gravity becomes so powerful that it will become smaller, even black hole.

The pulsars are believed to be very fast-rotating neutron stars. Some of the neutron stars revolve around themselves at speeds like 700 times per second. They emit radio waves and X-rays around. Just as the lighthouse lights show their location, these stars show their position through the rays they emit. It is possible to detect these stars by listening to the “radio broadcast” coming from the universe.

BLACK HOLE

Black holes are thought to have formed at the end of the lifetimes of big stars. The gravitational attraction in the black hole is so high that nothing can escape it. The density of matter in the black hole cannot be measured. Black holes disturb the area around them and generally absorb all the matter around them, including the stars.

SUMMARY

If you are interested in this article, you may want to read this article including 19 questions and answers about black holes.

Thanks for reading.

Information and Image Sources:

  • pixabay.com.tr (cover image)
  • English wikipedia
  • Quora.com
  • Kurzgesagt videos
  • Recently published news about stellar evolution

star-wars-2369317_1920.png

Bir Yıldızın Doğumu, Yaşamı ve Ölümü

Birkaç yıl önce astronomiyle amatörce ilgilenmeye başladım. Uzayın ne denli dinamik bir yer olduğunu ve gök cisimlerinin ne kadar çeşitli olduklarını fark edince çok şaşırdım. Yıldızlar özellikle ilgimi çekiyor. Çıplak gözle bakıldığında birbirinden çok da farklı görünmeyen yıldızların çok farklı hayat hikayeleri var.

Bu yazıda yıldızların nasıl doğup geliştikleri ve öldükten sonra neye dönüştüklerine ilişkin bilgiler vermeye çalışacağım.

Yıldızların aşağıda özetlemeye çalışacağım hayat döngülerinde, bulutsu oluşumundan, ölümlerine kadar birçok adım bulunuyor. Yıldızların öldükten sonra neye dönüşecekleri boyutları tarafından belirleniyor.

BULUTSU

Bir bulutsu, hidrojen ve tozdan oluşan bir tür bulut olarak tarif edilebilir. Bulutsular yıldızların doğum yerleridir. Bulutsuların farklı türleri vardır. Orion Nebulası gibi emisyon bulutsuları parlaktır, çünkü içinde oluşmuş yıldızlar tarafından aydınlatılır. Bir yansıma bulutsusunda, yıldız ışığı bulutsunun içindeki toz tanelerinden yansır. Karanlık bulutsular arkalarındaki yıldızların ışığını kısmen veya tamamen emen yoğun moleküler hidrojen bulutlarıdır. Gezegen Bulutsusu ise kırmızı bir devden beyaz bir cüceye dönüşerek kaybolan bir yıldızın dış katmanlarıdır.

YILDIZ

Bir yıldız, nükleer reaksiyonlarla kendi ısısını ve ışığını üreten parlak bir gaz küresidir. Bulutsulardan doğarlar ve çoğunlukla hidrojen ve helyum gazından oluşurlar. Yüzey sıcaklıkları 2000 ℃ ila 30.000 °C arasında değişir ve renkleri kırmızıdan mavi-beyaza kadar değişir. En parlak yıldızlar güneşten 100 kat daha parlaktır ve milyonlarca Güneş kadar ışık yayar. Gökyüzünde çıplak gözle gördüğümüz tüm yıldızlar güneşten büyük ya da parlaktır.

En az parlayan yıldızlar kırmızı cücelerdir, güneşin parlaklığının binde birinden daha az ışık yayarlar.

Bir yıldız için mümkün olan en küçük kütle, güneşin yaklaşık %8'idir, aksi takdirde kütle çekiminin etkisiyle nükleer reaksiyonlar gerçekleşmez. Kritik kütleden daha az olan nesneler daha az parlar ve kahverengi cüce veya büyük bir gezegen olarak adlandırılır.

Hayatının sonuna doğru, güneş gibi bir yıldız, dış katmanlarını kaybetmeden ve nihayet beyaz bir cüce haline gelmeden önce kırmızı bir dev haline gelir.

KIRMIZI DEV

Kırmızı devler görece az sıcak bir yüzeye sahip büyük ve parlak yıldızlardır. Bir yıldızın evriminin son aşamalarında oluşurlar, çünkü yıldızın merkezindeki hidrojen yakıtı tükenir. Kırmızı devlerin çapı Güneş'in 10 ila 100 katıdır. Yüzey sıcaklığı güneşten daha düşük olmasına rağmen, (yaklaşık 2000-3000 ℃), çok büyük oldukları için çok parlaktırlar.

Çok büyük kırmızı devlere genellikle süper devler denir. Bu yıldızlar Güneş'in 1000 katına kadar çaplara sahiptir ve güneşten genellikle 1.000.000 kat daha fazla ışık yayarlar.

KIRMIZI CÜCE

Bunlar görece az sıcak, soluk ve küçük yıldızlardır, güneşin kütlesinin yaklaşık onda biri kadar bir boyuta sahiptirler. Evrendeki yıldızların %70'inin kırmızı cücedir. Çok yavaş yandıkları için 100 milyar yıllık yaşam sürelerini olabileceği tahmin edilmektedir.

Evrenimiz 13,7 milyar yaşındadır. Güneşin ise 5 milyar yıl daha varlığını sürdüreceği hesaplanmaktadır. Güneş ve onun gibi görece büyük boyutlu yıldızlar söndüklerinde insanlığın bir kırmızı cücenin yörüngesinde bulunan bir gezegene göçebileceği speküle edilmektedir.

SARI CÜCE

Güneş'in de içinde bulunduğu yıldız sınıfına verilen isimdir. Sarı cüceler G tipi cüceler olarak da isimlendirilmektedir. Güneşin 0,84 ila 1,15 katı kütleye sahiptirler. Yüzey sıcaklıkları 5027 ile 5727 santigrat derece arasında değişmektedir. Diğer orta boy yıldızlar gibi çekirdeklerindeki hidrojen helyumu nükleer füzyon yoluyla enerjiye dönüştürürler. Sarı cüceler tüm anakol yıldızlarının %7,6'sını oluşturmaktadır.

BEYAZ CÜCE

Bu çok küçük, sıcak yıldız, güneş gibi bir yıldızın yaşam döngüsündeki son aşamadır. Beyaz Cüceler güneşe benzer bir kütleye sahiptir, ancak güneşin çapının sadece %1'i kadar bir çapa sahiptirler. (Yaklaşık olarak Dünya'nın çapı). Beyaz bir cücenin yüzey sıcaklığı 8000℃ veya daha fazladır, ancak güneşten daha küçük oldukları için genel parlaklıkları güneşin %1'inden daha azdır.

Beyaz Cüceler, nükleer enerji kaynaklarını kullanmış olan yıldızların küçülmüş kalıntılarıdır. Beyaz cüce, yerçekimi etkilerinden dolayı yoğunlaşmış maddeden oluşur. Bir kaşık dolusu beyaz cüce kütlesi birkaç ton ağırlıktadır. Beyaz Cüceler birkaç milyar yıl içinde soğuyup solarlar.

SÜPERNOVA

Bir yıldız patlayarak ölümü sırasında kısa bir süre için 100 milyon Güneş'in parlaklığını elde eder ve neredeyse tüm galaksiyi aydınlatır. Süpernova'ların iki türü vardır:

Tip I süpernovalar, bir yıldızdan gelen gazın beyaz bir cüceyle birleştiği ve patlamasına neden olduğu ikili yıldız sistemlerinde ortaya çıkar.

Tip II süpernovalar güneşten on kat veya daha büyük yıldızların hayatlarının sonunda iç nükleer reaksiyonlar sonucu meydana gelir. Bu patlamalar geride nötron yıldızlarını ve kara delikleri bırakmaktadır. Süpernovaların hidrojen ve helyumdan daha ağır elementlerin ana kaynağı olduğu düşünülmektedir.

NÖTRON YILDIZI

Bu yıldızlar esas olarak nötronlardan oluşur ve bir süpernova patladığında üretilirler. Patlama proton ve elektronları bir nötron yıldızı üretmek için birleştirmeye zorlar. Nötron yıldızları çok yoğundur. Tipik nötron yıldızları güneşten üç kat fazla kütleye sahip oldukları halde sadece 20 km çapındadır. Nötron yıldızının kütlesi daha büyükse, yerçekimi o kadar güçlü hale gelir ki kara delik olmak üzere daha da küçülecektir.

Pulsarların çok hızlı dönen nötron yıldızları olduğuna inanılmaktadır. Nötron yıldızlarından bir kısmı kendi etrafında saniyede 700 kez gibi büyük hızlarla dönerler. Bunlar etrafa radyo dalgaları ve x-ışını yayarlar. Nasıl ki deniz fenerleri ışıkları ile yerlerini gösteriyorlarsa, bu yıldızlar da yerlerini yaydıkları ışınlar aracılığı ile gösterirler. Öyle ki evrenden gelen “radyo yayınını” dinleyerek bu yıldızları tespit etmek mümkündür.

KARA DELİK

Kara deliklerin büyük yıldızların yaşam sürelerinin sonunda oluştuğu düşünülmektedir. Kara delikteki kütle çekimi o kadar büyüktür ki, hiçbir şey ondan kaçamaz. Kara delikteki maddenin yoğunluğu ölçülemez. Kara delikler çevrelerindeki alanı bozar ve genellikle yıldızlar da dahil olmak yakın çevrelerindeki tüm maddeleri emerler.

Bu yazı ilginizi çektiyse kara delikler hakkındaki [bu] yazıyı da okumak isteyebilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

informative,,,

I can't believe I only just now found this!!!

@muratkbesiroglu very newly commenting really great information and post i love sciencedownload.jpg
The curve of the Big Dipper's handle leads to Arcturus, the brightest star in the kite-shaped constellation of Boötes. Surrounding Boötes is an amazing variety of double stars. Credit: Starry Night software.
The trick to learning the constellations is to begin with the stars you know, and use them to identify their neighbors. This same technique, known as "starhopping" is the key to discovering all the wonders hidden amongst the stars.

Start, as I did, with the Big Dipper, high overhead as the sky gets dark at this time of year. The stars that form the Dipper’s handle fall in a gentle arc, and if you project that arc away from the Dipper’s bowl, you come to a bright star. This is Arcturus, the third brightest star in the night sky, and the brightest star in the northern sky. Only Sirius and Canopus, far to the south, are brighter.

Arcturus is bright in our sky for two reasons, first because it is relatively close to us, 38 light years away, and secondly because it is inherently a bright star, much brighter than our Sun. Though larger and brighter, it is a slightly cooler star than our Sun, so appears orange to our eyes.

Although Boötes is supposed to be a ploughman in mythology, its pattern of stars most resembles a kite, with Arcturus marking the bottom of the kite where the tail attaches. Notice the little dots over the second “o” in Boötes: this indicates that the two "o"s are supposed to be pronounced separately, as "bow-oo’-tees," not "boo’-tees."

Once you have identified Boötes, you can use its stars to identify a number of constellations surrounding it. Between it and the Big Dipper are two small constellations, Canes Venatici (the hunting dogs) and Coma Berenices (Bernice's hair). To Boötes left (towards the eastern horizon) is the distinctive keystone of Hercules. Between Hercules and Boötes is Corona Borealis (the northern crown) with Serpens Caput, the head of the serpent, poking up from the south.

Although most stars appear to our unaided eyes as single points of light, anyone with access to binoculars or a telescope soon discovers that nearly half the stars in the sky are either double or multiple stars. Some of these are just accidents of perspective, one star happening to appear in the same line of sight as another, but many are true binary stars: two stars in orbit around each other, similar to the stars which shine on the fictional planet Tatooine in Star Wars.

Every star labeled on this map of Hercules, Boötes, and Ursa Major is a double star, worth exploring with a small telescope. Some, like Mizar in the Dipper’s handle, can be split with the naked eye. A closer look with a telescope shows that this is really a triple star. Others require binoculars or a small telescope. Some of the finest are Cor Caroli in Canes Venatici, Izar (Epsilon) in Boötes, Delta Serpentis, and Rho Herculis.

One of the joys of double star observing is the colour contrasts in some pairs. Others are striking for matching colours and brightness. My favorites are stars of very unequal brightness, which look almost like stars with accompanying planets.

·

I never made an observation using a telescope. It seems joyful.

·
·

just a imaginary :)

wow write great article. A collapses when the breeze is application up and the resolution proceed from the carpel of the bespangle suppress. Nuclear reactions beyond the assemblage motive the fey to dilate public in the "bay gigantic" faze before it beginning its irresistible breakdown.
If the bespangle is approximately the same lump as the Sun, it will transfer into a favorite bantam bespangle. If it is slightly more heavy, it may sustain a supernova eruption and adieu behind a neutron *. But if the downfall carpel of the is very superior at least three clock the aggregate of the Sun -- nothing can suppress the downfall. The bespangle implodes to formality an boundless gravitic fabricate in room a dusky excavation.

Excepting the Sun, most bespangle are extremely remotely off. The next star, Proxima Centauri, is 4.24 light yonks away. This degraded that when astronomers celebrate bespangle, it’s difficult to see exactly what’s gestation on. They mainly observe two stuff: the luminosity of the and its stain.

When astronomers speak approximately the luminosity of a bespangle, what they mean is the unconditional magnitude, that is the true brightness of a star and not the indubitable effulgence that would turn on how deeply it is from us. This is habitually graduated on a logarithmic unscale with deference to our Sun: for sample, if a bespangle has a brilliance of 1, then it has the same resplendence as our Sun. The colour of a * is related to its superficiary constitution: 'hotter' stars seem to be bluer than colder bespangle, which are reddish.

downfall Such a breakdown , at its energy's extermination, is exhort a darling runt. The Sun will likely ppurpose its world in this road. A dissimilar necessity bide a comprehensive bespangle. Its ultimate cave-in beget a outrageous eruption, blustery the viscera of the bespangle out into Time. There, the materials of the detonate bespangle intermix with the primary packaging agent of the macrocosm. Later in the tale of the assemble, other bespangle are formed out of this blend. The Sun is one of these bespangle. It inhold the ruins of myriad other bespangle that detonate before the Sun was innate.

·

Nicely written comment on such a great article. Your detailed explanation is superb bro. Keel it up.

Posted using Partiko Android

Events preceding the birth of a neutron star are understandable only in general terms. In the synthesis of iron from silicon, the energy release is negligible, and the radiation pressure does not allow stopping further compression of the star. The nuclei of the same iron, merging, give rise to even heavier, and then superheavy and unstable elements. And then the notorious conflict of the theory of relativity and quantum mechanics passes into the phase of power confrontation. The giant kernel must immediately disintegrate ... but it has nowhere to go! Gravitational contraction forces matter to accept states that are forbidden from the point of view of quantum mechanics ... From the most general considerations it is clear: something will happen! But what exactly? The language of mathematics is powerless to describe the collision of an irresistible force with an indestructible obstacle.
Or the collapse of a neutron star. Of course, the conversion of nucleons into a quark-gluon plasma is entirely possible. In the first hundred seconds after the Big Bang, it was not like that! But where is the Big Bang, and where is the neutron star with its millions of Kelvin ridiculous from the standpoint of high energy physics? The hypothesis, however, is still considered convincing. For alternative ways of obtaining the same amount of radiant energy imply something like a collision of an ordinary star with an antimatter star. And this is a bust even from the point of view of astrophysicists, who are able to imagine the most incredible processes.

Your blog is very informative we promoted your blog and your name on our steemit Instagram community here is a link https://www.instagram.com/p/BmEk9n9AJzj/?utm_source=ig_web_copy_link

Thank you very much for giving all this information you have discuss about this topic by doing a lot of research. In childhood we have seen all the star installations shining but thank you very much for the reason behind this of a star. I liked the info too.

Hi @muratkbesiroglu this article helped me to understand a lot about starts. Thanks a lot for sharing such a informative post.

Posted using Partiko Android

This is very cool. Stars are actually interesting to study!

·

@tobah you are right, Science is interesting i freakin love science

·
·

Haha, it's indeed freaking!

I didn't read it all thoroughly... but it's bed time and i just read some of this to my 5 year old son as he is fascinated with space at the moment.

He was captivated the whole time and begged to go outside to look at all the stars. So I'm in the back yard writing this as he is trying to find out which one is the 'sun' lol.

Thanks for a great, informative and well written post 👍

I love space talk like this. I recently watched a video about the smallest levels of reality. The narrator states that in recent years, tests to determine the size of protons have returned smaller and smaller results. You can read about it here: https://www.quantumdiaries.org/2010/07/12/the-size-of-the-proton/
Link to the mind-blowing video by StrangeMysteries - The Smallest Levels of Reality:

Interesting article. Loved reading it. simple and informative

Great information, thanks for sharing. I love laying I. The hammock with my daughter looking at the stars, but I'm pretty clueless when it come to the science of it all. I have a lot to learn.

bro this is really knowledge , i appreciate , you took me back to science and thought me which i was not aware even after learning science, thank you bro , i will follow you

What a brilliant article, I do love anything in the sky including Stars, moon, clouds and ... Thanks my friend for sharing this with us

Awesome Article! and that first photo is next level beautiful!

·

Awesome Article!
And that first photo is next
Level beautiful!

                 - performingarts


I'm a bot. I detect haiku.

A topic where never is end called as "Black Hole". @muratkbesiroglu
Because top scientists are doing research on this concept from few years ago only but for final conclusion we must wait.. Good blog to share so much information about this @muratkbesiroglu
Keep it up 👍

By yours,
@majestyman

great information, I know a lot more about the universe after reading your post, thank you!

That's very interesting information for me

@muratkbesiroglu If neutron stars are just composed of neutrons only and there are no charges on it then do they burn like other stars and produce heat.

·

I guess yes they do. The extreme pressure at the core of the star due to gravity is what sets off the process 🤔

Wow great topic very nice post dear friend i like your profile

Astrology is my favorite topic and I am very much excited about this. Univers is very curious and we line in a small ball which we called earth

Very enlightening and informative. Good job!

Excellent photography & write great article

After reading the article
The way author has describe the whole article is very understand able , not using very fascinating words for confusing the reader ....

awesome way to communicating the education to others ! keep coaching the world without making knowledge, a mystery .

·

My English is not sufficient to use fascinating words 😃 By the way, you are right, I try to make things understandable.

What an explanation about star, bravo!

Our Sun is also a small star .

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.

Perfect. Point to point written.
Thanks for sharing.

Wow galaxy 😍😍😍

You got a 16.26% upvote from @postpromoter courtesy of @muratkbesiroglu!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

Dude very interesting i fan of you please upvote me for reputation

What a brilliant article, I do love anything in the sky including Stars, moon, clouds and ... Thanks my friend for sharing this with us

Nice and helpful post.

My thinking is a living, which is bound to be born with birth and death. Everyone knows that after the birth of a man. Due to complete necessity, living with life and death @muratkbesiroglu

Good astronomy, upvoted>>>

Good astronomy, upvoted>>>

Good astronomy, upvoted>>>

What a great blog dear this also my favourite topic so I know you written a great blog I am also thinking to write blog like this @muratkbesiroglu

This is an interesting article

waw good

Interesting and excellent post, greetings

And the motes of the Earth floats in this infinite emptiness filled with the great meaning of the universe

So nice to know more about all those beautiful stars we see every night

Can you predict the fault in our stars ?

·

Wow That's Nice

Elinize sağlık @muratbesiroglu hocam, yıldızların hayatı gerçekten muazzam derecede güzelliklerle dolu. Bu arada söylemezsem olmayacak; profil resminiz güzel olmuş, hayırlı olsun.

·

Teşekkür ederim :) Profil resmim bana pek benzemiyor ama amaca hizmet ediyor

·
·

Olsun hocam, benzemese de sizin de dediğiniz gibi amaca hizmet etsin yeter.

Absolutely fantastic article. Never knew so much about stars and hearing 1st time about the dwarfs.

Good article! Do you know what matter comes after the black hole as been dissolved from Hawking radiation?

·

oh wait! that was the x-ray emission right? but what about the matter?

Interesting!

Thanks for such knowledge.

I like astrology a little, and I did not know anything about this, very good post!

Very good article! :)

very informative artical.

Interesting article. I like to read about stars, blackholes . There are lots of mysteries in the universe that still undiscovered by the modern science.

I still wonder what will happen if one falls in a black hole,, will it reach a different dimension or what else.

·

Lol no. You won't go to other dimension. You will die. The gravity pull in Black hole is very massive. It will first pull you into a spaghetti and then further to the extent where you break down to the tiniest of your constituting particles.
And then over a course of million years the black hole would radiate you out. :p

·
·

And then over a course of million years the black hole would radiate you out.... meaning I will be alive again?

·
·
·

As a matter of fact, both relativity and quantum physics are rigorously tested and verified.
They both are absolute theories .
And fun fact, they both contradict each other.
The universe is amazing bro.
Upvote my cmnts 😁♥️ If it helped you

·
·
·
·

I am following you bro, peace

·
·
·

No. I meant those atomic particles that you broke down into will be radiated out

·
·
·
·

oh okay,, you seem to know something about it,, what's your opinion on time travel??

·
·
·
·
·

Scientists like michiau kaku believe time travel is now only an engineering limitation.
As per Einstein's general theory of relativity,the faster you move in space the slower you move in time. So if a someone is made to make a journey across space in a very fast spacecraft then time would run slower for him while for people on Earth it would move faster. Hence when he returns much more time on Earth would have passed than the time he spent on his journey.
This in way is time travel.
But it's different than the one we see in movies.

·
·
·
·
·
·

That's is soo cool.. You are awesome mate,, u explain so well

·
·
·
·
·
·
·

Thanks bro, I am Physics enthusiast and a physics Student too 😁♥️I am looking forward to post some awesome articles on my blog on topics like these. Do you have any favorites. Tell me.i will make an article on that.

·
·
·
·
·

You can't jump timelines the way they show in movies or at least the physics we know so far says so.
The kind of time travel we might do today with sufficient tech would only be a kind of skipping of timelines. You won't meet yourself in future coz you already left Earth on a spacecraft and returned back at a time when the entire Earth has moved to more farther timeline than you have.

·
·
·
·
·
·

Are you a teacher mate??

·
·
·
·
·
·
·

Well I teach my juniors which includes secondary and higher secondary students but I am not in teaching as profession. It's only a part time act. Thanks for asking. I am undergrad student right now. Still learning 😁

·
·
·

Actually no one knows what happens beyond the event horizon of a black hole. There are speculations though. If Hawking radiation is real then eventually a black hole is supposed to evaporate away which essentially means that everything that went inside, got evaporated too as subatomic particles. However no one is really sure.

·
·
·

While the grand scale physics which includes relativity says physics breaks down inside a black hole at a singularity and all the information that goes inside it is lost and destroyed forever.
On the other hand quantum physics believes the information isn't destroyed but gets scrambled,
Which further gives rise to many hypothetical ideas such as holographic universe

·
·
·
·

My goodness.

very interesting its publication, I also like astronomy, in fact I thought about studying it but I went for the veterinarian XD. I did not know about neutron stars :D i love your post.

Hello Can you please do upvote for my health story for support? thank you !Godbless!

Love your post to read it thanks for sharing such great content with us.

Güzel yazı hocam başarılarının devamını dilerim.

·

Teşekkürler☺

Great article it is

Congratulations @muratkbesiroglu!
Your post was mentioned in the Steemit Hit Parade in the following categories:

  • Comments - Ranked 7 with 103 comments
  • Pending payout - Ranked 3 with $ 300,28

great article!

i love the photo with the stars!!! awesome picture <3

...all the best!
cheers,

-edga NOWARGraffitis

Very beautiful photo that I did not watch again in my life.

·

Very beautiful
Photo that I did not watch
Again in my life.

                 - ahmed4321


I'm a bot. I detect haiku.

This is an incredible knowledge. I never saw this before. thanks for the great post teach

Nice post, I would be happy if someone can shed more light on the birth of a star

Superb photography

Posted using Partiko Android

That's amazing information.But I have question that the gravitational force(attraction) occur in Black hole,how it is produce?

·

Hard question to answer. It is in the fabric of the space but I don't know why.