گرمایش جهانی و چشم‌انداز آینده

in #science5 years ago

در صورتی که روند کنونی گرم شدن کره‌ی زمین ادامه یابد، در آینده بخش‌هایی از زمین غیرقابل سکونت خواهد شد!

گرم شدن شدید آب‌وهوا، تغییرات اقلیمی، و بلایای طبیعی سبب خواهد شد که قسمت‌هایی از جهان برای انسانها غیرقابل سکونت باشد.

در حال حاضر برنامه‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بسیاری از کشورهای جهان پیاده‌سازی شده است، اما مطالعات جدید نشان می‌دهد که حتی اگر اهداف کنونی کنترل آلایندگی محقق شود، نخواهد توانست از گرم شدن فاجعه بار کره‌ی زمین جلوگیری کند.

Global warming
Image credit: sputniknews.com

در واقع، مطالعه جدیدی که اخیراً منتشر شده است، نشان می‌دهد که حتی در صورت محقق شدن اهداف کاهش آلایندگی، باز هم دمای متوسط جهان چهار تا پنج درجه‌ی سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت.

هم‌اکنون موج‌های هوای گرم جهان را در بر گرفته است؛ دما در بسیاری از مناطق اروپا در تابستان سال جاری به بالای ۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد رسیده است، و موجب آتش سوزی و بلایای زیادی شده است.

حدود ۲۰۰ کشور در سال ۲۰۱۵ توافق کردند که کاری کنند که میزان افزایش دما نسبت به سطح قبل از انقلاب صنعتی از ۲ درجه‌ی سانتی‌گراد کمتر باشد، زیرا تصور می‌شود که این میزان افزایش دما نقطه‌ی عطف برای تغییرات اقلیمی در سطح جهان خواهد بود.

در حال حاضر، در زمینه‌ی احتمال موفقیت این برنامه تردیدهایی وجود دارد، به‌طوری‌که ممکن است حتی در صورت انجام اقدامات برنامه‌ریزی شده، تغییرات دیگری ایجاد شود که در نهایت به گرمای هوا منجر شود.

برخی از دانشمندان معتقدند که پدیده‌هایی که منجر به گرم شدن کره‌ی زمین می‌شود، مانند یک دومینو عمل می‌کند، به‌طوری‌که خیلی به سختی می‌توان این پدیده‌ها را متوقف کرد، و در نهایت مانند فروافتادن دومینو این عوامل سبب خواهد شد که گرمای هوا به حد خطرناکی برسد.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از گرم شدن خطرناک کره‌ی زمین باید اقداماتی بیشتر از کاهش انتظار انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام شود.

به عنوان مثال لازم است که مدیریت جنگل‌ها، کشاورزی، و خاک بهبود داده شود؛ در زمینه‌ی حفظ تنوع زیستی اقدامات لازم به عمل آید؛ و فناوری‌هایی ایجاد شود که دی‌اکسید کربن را از اتمسفر خارج کرده و آن را در زیر زمین ذخیره سازد.

Sort:  

آیندگان بهای کارهای مارو خواهند داد! ای کاش که همه متوجه بشن که چه بلایی دارن سر خودشون میارن

از چه کدی استفاده میکنید که فارسی رو از راست به چپ درست نشون میده؟ من پست های فارسیم مشکل داره متاسفانه

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28075.61
ETH 1820.78
USDT 1.00
SBD 2.97