تلسکوپ فضایی شکارچی سیاره‌های فراخورشیدی ناسا آغاز به کار کرد

in #science5 years ago

ماهواره‌ی پیمایش سیاره‌های فراخورشیدی (TESS) که به‌وسیله‌ی سازمان ناسا طراحی شده است، کار خود را آغاز کرد. هدف از این تلسکوپ فضایی، جستجو برای سیاره‌های فراخورشیدی در خارج از منظومه‌ی شمسی است. این تلسکوپ سیاره‌هایی را که به دور ستاره‌های نسبتاً نزدیک به خورشید می‌چرخند، کاوش خواهد کرد. تلسکوپ فضایی تِس از روز ۲۵ ژوئیه گرد‌آوری داده‌های علمی را آغاز کرد.

این تلسکوپ فضایی داده‌های خود را در ماه اوت به زمین ارسال خواهد کرد. از آن پس، تقریباً هر دو هفته مجدداً داده‌ها برای زمین ارسال خواهد شد.

exoplanet hunter tess
Image credit: NASA

مدیر بخش اخترفیزیک سازمان ناسا ضمن ابراز خوشحالی از راه‌اندازی این شکارچی سیاره‌های فراخورشیدی اعلام کرد که این تلسکوپ مناطق اطراف منظومه‌ی شمسی را برای دنیا‌های جدید کاوش خواهد کرد. او گفت: «به نظر می‌رسد تعداد سیاره‌ها در عالم بیشتر از تعداد ستاره‌ها باشد. بنابراین، ما انتظار داریم که دنیا‌های شگفت‌انگیز و عجیب و غریبی را کشف کنیم!»

این فضاپیما در روز ۱۸ آوریل سال جاری به مدار دور زمین پرتاب شد. سپس یک رشته آزمایشات بر روی آن انجام شد تا از آماده بودن ابزارهای آن اطمینان حاصل شود. این فضاپیما نخستین عکس خود را که یک عکس آزمایشی بود، در ماه مه به زمین ارسال کرد. این تصویر نشان دهنده‌ی ۲۰۰ هزار ستاره بود که بسیاری از آنها می‌توانند لااقل یک سیاره داشته باشند.

پیش از این تلسکوپ کپلر (Kepler) ناسا این وظیفه را بر عهده داشت. این تلسکوپ در طول دو مأموریت خود، ۲٬۶۵۰ سیاره‌ی فراخورشیدی را شناسایی کرد. تلسکوپ فضایی تس نیز با سنجش موارد کم شدن روشنایی ستاره‌ها—که نشان دهنده‌ی عبور یک سیاره از جلوی ستاره است—سیاره‌های فراخورشیدی را شناسایی خواهد کرد.

البته باید دانست که تلسکوپ فضایی کپلر فقط بخش کوچکی از آسمان را در حین مأموریت اولیه‌ی خود بررسی کرد. اما تلسکوپ فضایی تس در طول مشاهدات خود، که طبق برنامه‌ریزی ۲ سال به درازا خواهد کشید، تقریباً تمام آسمان را مورد سنجش و کاوش قرار خواهد داد. در طی این کاوش، این تلسکوپ بر روی ۲۰۰ هزار ستاره که در آسمان درخشان‌تر هستند، تمرکز خواهد کرد. بدان معنا که این پروژه ممکن است در بسیاری از این ستاره‌ها سیاره‌هایی را کشف نماید.

سازندگان این فضاپیما انتظار دارند که ۱٬۶۰۰ سیاره‌ی فراخورشیدی جدید را، که بعضی از آنها به اندازه‌ی زمین هستند، شناسایی نماید.

در صورتی که لازم باشد که بر روی برخی از سیاره‌های شناسایی شده مطالعات بیشتری انجام شود، سازمان ناسا خواهد توانست از تلسکوپ فضایی جیمز وب (James Webb) (که هنوز راه‌اندازی نشده است و با تأخیر مواجه شده است)، برای مطالعه‌ی اتمسفر این سیاره‌ها و مشخص‌سازی جزئیات آنها استفاده کند.

Sort:  

can't understand. can i translate this info???

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23725.30
ETH 1635.48
USDT 1.00
SBD 2.59