ایده‌ی نوینی برای به دست آوردن مواد معدنی از سیارک‌ها

in #science5 years ago

با توجه به افزایش جمعیت و توسعه‌ی تمدن بشری، دور از انتظار نیست که در آینده‌ی نزدیک، صنایع مختلف ممکن است با کمبود فلزات و عناصر کمیاب مختلف روبه‌رو شوند. یکی از راه‌حل‌هایی که در این زمینه مطرح شده است، استخراج مواد معدنی از سیارک‌های اطراف زمین است.

یک راه‌حل کم‌و‌بیش دیوانه‌وار که در این زمینه پیشنهاد شده است، کشاندن یک سیارک به روی زمین است. این ایده از سوی برخی از دانشمندان چینی مطرح شده است.

asteroid mining
Image credit: Quartz Media

یکی از پژوهشگران مرکز ملی علوم فضایی وابسته به آکادمی علوم چین در گفتگو با خبرگزاری شین‌هوا گفته است که گرچه این ایده به ظاهر شبیه داستان‌های علمی-تخیلی به نظر می‌رسد، ولی به نظر می‌رسد که می‌توان آن را محقق کرد. در حقیقت، او و همکارانش در نظر دارند این کار را در آینده انجام دهند!

نقشه‌ی آنها به این صورت است که با استفاده از مجموعه‌ای از ماهواره‌ها که در مدار زمین قرار گرفته‌اند، در میان سیارک‌ها به دنبال یک سیارک مناسب می‌گردند و پس از بررسی ترکیب سیارات و اطمینان از اینکه حاوی مواد معدنی ارزشمند است، تصمیم دارند یک کیسه‌ی عظیم به دور سیارک بکشند، و آن را به سوی زمین منتقل کنند. البته ناگفته پیداست که چنین عملی از نظر مهندسی با موانع قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود. حتی اگر بتوانند با استفاده از یک فضاپیما سیارک را رهگیری نمایند و با استفاده از نوعی ماده‌ی قوی آن را بپوشانند، باز هم این مسئله باقی است که چگونه خواهند توانست آن را به سوی زمین منتقل کنند؟ علاوه بر این، آنها باید یک سپر حرارتی عظیم ایجاد کنند تا سیارک در هنگام وارد شدن به جو زمین آتش نگیرد و نسوزد.

این محققان تلاش می‌کنند سیارک که مناسبی را که قطر آن حدود ۱۰ متر باشد، پیدا کنند. اگر بتوانند یک چنین سیارکی را سالم به زمین برسانند، ممکن است میلیاردها دلار ارزش داشته باشد.

در حال حاضر این پژوهشگران سیارکی را با قطر حدود ۶ متر پیدا کرده‌اند که در فاصله‌ای از زمین به اندازه‌ی دو سوم فاصله‌ی زمین تا خورشید قرار گرفته است. آنها امیدوارند بتوانند این سیارک را به سوی زمین بکشانند. در مجموع به نظر می‌رسد که معدن‌کاری فضا ممکن است موتور محرکه‌ی اقتصاد جهانی در آینده باشد.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23139.47
ETH 1644.08
USDT 1.00
SBD 2.75