Sarma Özlemi

in #sarma4 years ago

Başlıktan da anlaşılacağı üzere canım sarma çekmeye başladı.

image

Birkaç gündür sürekli olarak canım sarma çekiyor. Eğer güzelcene sarma yapabilen varsa birlikte sarma yapalım mı?

Neden böyle bir istek geldiğini bilmiyorum ama en kısa sürede bu isteğe cevap vermeliyim. Bazen böyle şeyler oluyor mazur görmek gerekiyor.

Sarma yiyen herkese afiyet olsun :)

Sort:  

Congratulations @tugbaseylani! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 30279.68
ETH 2041.76
USDT 1.00
SBD 2.99