Wakacje Pana Kota

in salem •  last year 

Jestem miejskim kotem, cenię sobie szyk i elegancję. Teraz koty są nowoczesne jednak czasami ciągnie nas w dzikie ostępy.

Jak tu zielono wow, a powietrze takie świeże!
IMG_7320.JPG

Czuje jakieś myszy, czy to jest higieniczne?
IMG_7321.JPG

Idę lepiej tam poszukać, byle jak najdalej od tych okropnych myszy.
IMG_7322.JPG

To fajnie pachnie. Tak! Bukszpan będzie właściwą ozdobą.
IMG_7324.JPG

Po wszystkich trudach odpoczynku, nie ma jak w domu.
IMG_7436.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @grzech! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

dzięki