Koloseum

in rzym •  4 months ago  (edited)

Lubię zwiedzać nawet te znane miejsca ale często znikam w małych uliczkach tyle że to później. IMG_20180915_091837.jpgRzym przez dziurkę ![IMG_20180915_090035.jpg]( http://steemitboard.com/@jacentys /dw-early.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!