Excellent loading running workout done! – My running log - #Runforsteem challenge // Pierwszorzędny, ładujący trening biegowy wykonany!

in running •  last year 

Good day Steemians!

Today I would like to share with my workout which was hard but giving me confidence that everything is going forward.

A plan for this workout was to run 6 kilometers after warm-up in a pace about 4:20 minutes per kilometer.

ja.jpg

Treadmill training

This training was adventurous as once I have more difficult training to do it on a treadmill I need to go to other city so I am driving about 10 kilometers there. When we have reached the treadmill it turned out that on the pitch inside the treadmill there is a football match and we cannot run.

In that case we have done warm-up workout and drove back home to do main part of the training on the street. My fiancé was riding on bike and I was running.

garmin.jpg

Training track <3

It was hard training and I was fighting with the thought to stop. Fortunately the weather was very good and I was surprised by the pace which I did. It was really good training and another good step to my goal.

garmin2.JPG

Good job!

The big minus of this training was that he pace was very rapid – the most probably maybe it was too hard for me to hold this pace freely.

The good news is that I was able to run in this pace under heart rate 180 bpm, only last kilometer was above this border.

PS When I describe my trainings here I can see more, maybe it is good step in my self-development?

Dzień Dobry Steemianie!
Dzisiaj dzielę się z Wami moim treningiem biegowym, który był trudny, ale dodający mi pewności, że wszystko idzie do przodu. Plan na ten trening zakładał aby przebiec 6 kilometrów (po rozgrzewce) średnim tempem około 4:20
min/km.

Trening ten oczywiście nie odbył się bez przygód, ponieważ trudne treningi z reguły robię na bieżni. W tym celu jadę ok. 10 kilometrów do innego miasta. Tym razem kiedy tam dotarliśmy okazało się, że na boisku, które okala bieżnia odbywa się mecz piłki nożnej i bieganie po bieżni na ten czas jest zabronione. W tym przypadku w okolicy bieżni zrobiliśmy rozgrzewkę i wróciliśmy do domu skąd wyruszyłam na właściwą część treningu.

Mój narzeczony jechał na rowerze, a ja wykonywałam założenia. Był to trudny trening na którym walczyłam aby się nie zatrzymać. Na szczęście pogoda tego dnia była dla mnie łaskawa i byłam zaskoczona tym jakie tempa udawało się utrzymywać. To był naprawdę dobry trening i kolejny krok do mojego celu.

Dużym minusem tego treningu było to, że utrzymywane tempo było rwane co może świadczyć o tym iż był to jednak zbyt mocny trening żeby utrzymać stałe tempo swobodnie.

Plusem tego treningu jest fakt iż w tym tempie utrzymywałam tętno poniżej 180 uderzeń na minutę, jedynie na ostatnim kilometrze tętno wzrosło powyżej tej granicy.

PS Opisywanie moich treningów tutaj nasuwa mi więcej wniosków niż do tej pory, może to dobry krok w stronę rozwoju?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Good pace definitely! You are fast.
Keep on running!

Very good pace!

Thank you @marenontherun !

The day has only 23 hours and not 24, do you know why? Because one hour is booked always for running.
@runningproject quote

Resteemed by @runningproject

Definitely agree with your quote! What is more, I would say day has only 22 hours as 2 need to be for all training ;-)

Well done! Great mentality, are you training for anything in particular?