06-16 compararea cu succesul

in #rumancomlast year

20.webp
compararea cu succesul

  1. Succesul nu te face fericit. A avut succes pentru că am fost mulțumit - Alain

  2. Compararea de mai sus nu este suficientă, dar compararea de mai jos este mai mult decât suficientă. - Ține minte

  3. Gândește-te la ziua ta ca la ultima ta zi - Horace

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17