06-11 despre satisfacție

in #rumancomlast year

19.webp
despre satisfacție

  1. Deșertul este frumos pentru că undeva este ascuns un izvor - Saint-Jacobberry

  2. Când o ușă a fericirii se închide, cealaltă ușă se deschide. Dar de multe ori nu vedem ușa deschisă pentru că ne uităm la ușa închisă mult timp. -Keller Helen

  3. Cei care știu să se mulțumească sunt cu adevărat bogați, iar cei care sunt lacomi sunt cu adevărat săraci. - Solon

Sort:  

This post was upvoted by @hustleaccepted
Use our tag #hustleaccepted and mention us at @hustleaccepted to get an instant upvote.
Also, you can post at our small community and we'll support you at Hustle Accepted

hustle accepted.png
Visit our website at Hustle Accepted

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17