06-06 oameni și oameni 2

in #rumancomlast year

57.webp
oameni și oameni 2

  1. Visează visul imposibil, luptă cu inamicul de câștigat, fă dragostea imposibilă, îndură durerea insuportabilă,

Să prindem acea stea pe cer pe care nu o putem prinde. - Cervantes

  1. Nu pleca capul. Priviți lumea drept înainte. -Keller Helen

  2. Pentru a nu fi zguduit în vremuri de necaz, aceasta este dovada unei persoane cu adevărat lăudabile și remarcabile. -Beethoven

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27099.65
ETH 1887.50
USDT 1.00
SBD 2.27