06-05 oameni și oameni

in #rumancomlast year

56.webp
oameni și oameni

  1. Omul călătorește nu pentru a ajunge, ci pentru a călători. - Goethe

  2. Numărați până la 100 când sunteți furios. În cel mai rău, jură-le. -Mark Twain

  3. O persoană care pierde avere pierde mult, o persoană care pierde un prieten pierde mai mult, iar o persoană care pierde curaj pierde totul. - Cervantes

  4. Banii sunt ca apa de mare. Te face sete cu cât îl bei mai mult. - Schopenhauer

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26206.77
ETH 1826.34
USDT 1.00
SBD 2.18