06-04 ce este viața

in #rumancomlast year

55.webp
ce este viața

  1. Există mulți profesori pe care îi puteți învăța dacă faceți un pas înapoi și întrebați în liniște. Oriunde merge, tot ce vede este profesor.

Există multe de învățat. - Mencius

  1. Cel care nu a mâncat pâine cu lacrimi nu cunoaște adevăratul gust al vieții. - Goethe

  2. ​​Adevărata problemă este mintea oamenilor. Nu este în niciun caz o chestiune de fizică sau etică. -Einstein

  3. Fă ceea ce trebuie să faci. Totul este pentru fericirea altora și, în același timp, mai ales pentru propria mea fericire. - Tolstoi

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19