06-03 uită-te înapoi la tine

in #rumancomlast year

54.webp
uită-te înapoi la tine

  1. Întrebați-vă: "Cine sunt eu? Ar trebui să întrebați, să întrebați și să întrebați până când vă vedeți fața interioară. Nu întrebați într-un mod grosolan, ci cu vocea în vocea și în urechea dvs., întrebați cu seriozitate. Răspunsul se află în întrebare. ” Monk Beop - Flori înfloresc în munți

  2. Fericirea nu se limitează niciodată la multe și lucruri mari. Dacă știi să fii recunoscător și mulțumit de lucrurile mici, ești o persoană fericită. Frumusețea spațiului gol și a spațiului constă în simplitatea și simplitatea sa. Monk Beop - Bucuria de a trăi singur

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26490.31
ETH 1854.20
USDT 1.00
SBD 2.18