06-02 zicală înțeleaptă

in #rumancomlast year

53.webp
zicală înțeleaptă

  1. Adesea oamenii așteaptă oportunități, dar oportunitățile nu sunt profitate de cei care așteaptă. Trebuie să avem abilitățile necesare pentru a profita de oportunități înainte de a deveni cei care le așteaptă. Ar trebui să fii mai concentrat pe munca ta. - Ahn Chang-ho

  2. Doar pentru că are 60 sau 70 de ani nu înseamnă că este bătrân sau tânăr. Bătrânii și tinerii depind de convingerile unei persoane vechi sau tinere. - MacArthur

  3. Dacă am face tot ce am putut, am fi uimiți de noi înșine. - Edison

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27099.65
ETH 1887.50
USDT 1.00
SBD 2.27