06-01 citate despre practică

in #rumancomlast year

52.webp
citate despre practică

  1. Dacă tot îți prețuiești visele, va veni timpul când acestea se vor împlini. - Goethe

  2. Nu urmăriți lucruri fanteziste. Ceea ce contează este talentul tău și cantitatea de dragoste pe care o varsă în acțiunile tale. -Maica Tereza

  3. Nu aveți doar inimă. trebuie practicat. - Bruce Lee

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27181.07
ETH 1903.32
USDT 1.00
SBD 2.26