05-30 nu cedati niciodata

in #rumancomlast year

50.webp
nu cedati niciodata

  1. Nu renunța niciodată. Dacă vrei să fii ceva, fii mândru de asta. Oferă-ți o șansă. Nu te gândi la tine ca fiind rău. În acest fel nu veți obține nimic. Stabiliți-vă obiectivele sus. Viața ar trebui să fie așa. - Mike McLaren

  2. O sută la sută, așa sunt drumul meu. -Napoleon

  3. Căutați-vă propriul suflet. Nu depindeți de nimeni altcineva, ci faceți-o cu propriile forțe. Nu-i lăsa pe ceilalți să ți se împiedice. Rețineți că această cale este numai a voastră și că trebuie să mergeți singur. Deși s-ar putea să mergi cu alții, să știi că nimeni altcineva nu poate merge pe calea pe care o alegi.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26