05-29 cal bun

in #rumancomlast year

49.webp
cal bun

  1. Visează de parcă vei trăi veșnic și trăiește astăzi ca și când vei muri mâine. - James Dean

  2. Credințele tale devin gândurile tale. Gândurile tale devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale, acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Valorile tale devin destinul tău - Gandhi

  3. Separați clar munca și timpul de joc. Înțelegeți importanța timpului, bucurați-vă de fiecare moment și profitați la maximum de el. Atunci tinerețea ta va fi plină de bucurie, vei avea mai puține regrete la bătrânețe și poți duce o viață frumoasă chiar și atunci când ești săracă - Luisa Mayalcott

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19