05-28 culegere de ziceri 7

in #rumancomlast year

48.webp
culegere de ziceri 7

  1. Fericirea este un obicei, pune-l în corpul tău - Hubbard

  2. Secretul succesului este să te concentrezi pe un singur lucru: să te concentrezi frenetic asupra a ceea ce ești bun. - Tom Monagan

  3. O expresie încrezătoare creează încredere - Charles Darwin

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26490.31
ETH 1854.20
USDT 1.00
SBD 2.18