05-27 culegere de ziceri 7

in #rumancomlast year

47.webp
culegere de ziceri 7

  1. Trebuie să pășiți pe scări pentru a vă ridica pe scări, -Proverb turcesc

  2. Cel care visează mult timp seamănă în cele din urmă cu acesta, -André Malraux

  3. Pentru a obține rezultate bune, fiecare pas trebuie să fie puternic și fidel. -Dante

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17