05-26 culegere de ziceri 7

in #rumancomlast year

46.webp
culegere de ziceri 7

  1. Mâine răsare soarele

  2. Dacă nu o poți evita, bucură-te de el - Robert Elliot

  3. Nu regreta niciodată ieri. Viața este în mine astăzi și mâine este ceea ce fac eu însumi. -L Ron Hubbard

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26