05-25 colecție de citate 6

in #rumancomlast year

45.webp
colecție de citate 6

  1. Un prost caută fericirea de departe, iar un om înțelept crește fericirea la picioarele lui - James Oppenheim

  2. Nu fi prea timid și pretențios în legătură cu acțiunile tale. Toată viața este un experiment. Cu cât experimentezi mai mult, cu atât mai bine - Ralph Waldo Emerson

  3. Nu confundați un eșec cu un eșec etern - F. Scott Fitzgerald

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26