05-24 colecție de citate 5

in #rumancom2 years ago

44.webp
colecție de citate 5

  1. Prima floare care înflorește mai întâi

  2. Ai nevoie de foarte puțin pentru a trăi o viață fericită. -Marcus Aurelius Antony

  3. Nu regreta niciodată ieri. Viața este în cine ești astăzi și în ceea ce faci mâine de L. Ron Hubbard

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 71192.75
ETH 3667.67
USDT 1.00
SBD 3.75