05-23 culegere de ziceri

in #rumancomlast year

43.webp
culegere de ziceri

  1. Dacă nu o poți evita, bucură-te de el - Robert Elliot

  2. Trăiește pur și simplu. Cât de complicate sunt viețile oamenilor moderni din cauza procedurilor și muncii inutile? - Idris Shach

  3. Râde mai întâi de tine. Înainte ca alții să râdă de tine - Elsa Maxwell

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26481.02
ETH 1850.37
USDT 1.00
SBD 2.18