05-22 culegere de ziceri

in #rumancomlast year

42.webp
culegere de ziceri

  1. Dumnezeu nu renunță niciodată la curajosul -Kenler

  2. Când o ușă a fericirii se închide, se deschide alta, dar de multe ori ne uităm în gol la ușa închisă.

  3. Nu vedem ușa deschisă pentru noi - Helen Keller

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27173.34
ETH 1890.84
USDT 1.00
SBD 2.27