05-21 colecție de citate

in #rumancomlast year

41.webp
colecție de citate

  1. Dacă te poți concentra întotdeauna pe prezent, vei fi fericit. -Paulo Coelho

  2. Pentru a râde cu adevărat, trebuie să înduri durerea și trebuie să înveți să te bucuri de ea - Charlie Chaplin

  3. Găsește fericirea în slujba ta. Sau nu veți ști niciodată ce este fericirea - Elbert Hubbard

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17