05-20 colecție de citate

in #rumancomlast year

40.webp
colecție de citate

Citate care te ajută să trăiești în lume Citate care îți dau putere Citate care îți dau curaj Citate care te consolează O colecție de 100 de citate și fraze bune.

  1. Atâta timp cât există viață, există speranță - Cicero

  2. A trăi este o luptă acerbă. -Roman Laurent

  3. Dacă mergi 3 ore pe zi, poți înconjura Pământul în 7 ani. -Samuel Johnson

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27789.05
ETH 1909.60
USDT 1.00
SBD 2.18