06/05 brioşă

in #rumancomlast year

56.webp
brioşă

Dar fii atent, deoarece acest tip de pâine este uneori numit biscuit în loc de brioșă în SUA Consultați documentația biscuiților. În meniul MRE propriu-zis, dacă vă uitați la meniul care conține biscuiți, există ceva de genul pâinii pentagonale împreună cu biscuiții cu care suntem familiarizați. Puteți vedea că Edo se mai numește și biscuiți. Pur și simplu, biscuiții la care ne gândim de obicei sunt britanici, iar biscuiții americani seamănă mai mult cu pâinea.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19