06/04 Afine

in #rumancomlast year

55.webp
Afine

Deși numele este Blueberry, este o culoare albastru-violet închis, aproape de negru, nu albastru. În plus, chiar și acesta este kebake, deoarece antocianina, care este bună pentru recuperarea vederii și pentru îmbătrânirea celulelor creierului, se apropie de negru, deoarece se acumulează în concentrație mare în piele. De fapt, într-o stare necoaptă înainte de recoltare, este cu siguranță aproape de albastru, dar cele recoltate peste coapte înghețate sunt toate de culoare violet-negru închis.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26