05/29 Desert - Bomboane

in #rumancomlast year

49.webp
Desert - Bomboane

Bomboanele consumate după masă elimină amărăciunea cauzată de gustul anterior al mâncării.

Și are următoarele avantaje

  1. destul de privit

  2. Poate fi consumat imediat după mese

  3. Excelent pentru a distra oaspeții

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27099.65
ETH 1887.50
USDT 1.00
SBD 2.27