05/27 Pâine acoperită cu frișcă de ceai verde

in #rumancomlast year

47.jpg
Pâine acoperită cu frișcă de ceai verde

Recent, se văd adesea mici pâini în formă de cub.

Coaceți-o crocantă pe exterior și puneți deasupra frisca cu ceai verde.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 26785.38
ETH 1870.49
USDT 1.00
SBD 2.22